Mobility device

คุณภาพสำหรับผู้สูงอายุ

เพื่อการออกท่องเที่ยวนอกบ้านได้อย่างมั่นใจ

fitgo แหล่งรวมอุปกรณ์พกพาออกนอกบ้านสำหรับผู้สูงอายุ 

  • รถเข็น คันเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับพกพา ใส่ท้ายรถ นำไปท่องเที่ยวออกนอกบ้าน

  • โรลเลเตอร์ พร้อมตะกร้าใส่ของ มีที่นั่งพัก ใช้เข็นเดินเล่น เดินออกกำลังกาย ประโยชน์หลากหลาย สำหรับคนชอบเดิน

  • ไม้เท้า พกพา ดีไซน์สวย หลากหลายฟังก์ชั่น 

Our Benefits

What You Need

Mobility Device

Screen And Select

Test Drive

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพา ท่องเที่ยว ออกนอกบ้านของผู้สูงอายุ

ให้เราช่วยเลือก สกรีนให้เหลือตัวเลือกน้อยลง แนะนำรุ่นที่เหมาะสม เพียงตอบคำถามสั้นๆ

ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรุ่นให้ถูกใจผู้ใช้งาน ด้วยการทดลองใช้งานตามสถานการณ์จริง

ทดลองได้ ตามการใช้งานจริง

มั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ

TEST DRIVE

About Us

fitgo เกิดจากความตั้งใจของคนกลุ่มเล็กๆ ที่อยากเห็นผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นในอนาคต เราอยากเห็นผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแม้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ก็สามารถใช้ได้อย่างไม่เคอะเขิน มีความภาคภูมิใจ มั่นใจที่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถพึ่งตนเองได้และยังสามารถออกไปไหนได้อย่างอิสระกับครอบครัว

สินค้า Mobility Device

ติดต่อเรา

02-5866975

fitgo Shop @ Chivit-D by SCG

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6

©2018 by fitgo. Proudly created with Wix.com