เกี่ยวกับเรา

fitgo เกิดจากความตั้งใจของคนกลุ่มเล็กๆ ที่อยากเห็นผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นในอนาคต เราอยากเห็นผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแม้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ก็สามารถใช้ได้อย่างไม่เคอะเขิน มีความภาคภูมิใจ มั่นใจที่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถพึ่งตนเองได้และยังสามารถออกไปไหนได้อย่างอิสระกับครอบครัว

CONTACT US

02-5866975

fitgo Shop @ Chivit-D by SCG

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by fitgo. Proudly created with Wix.com